is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„slagen." Ook zij begon met eenen proeftijd door te maken te Kaiserswerth; en was daarna eene der eersten om zich aan het St. Thomas-gasthuis te doen inschrijven als Nightingale-zuster. Drie jaren arbeidde zij in de infirmerie te Liverpool. Toen stierf zij aan typhus, waarmede zij in dat hospitaal was besmet. Maar binnen dien tijd had zij het hervormingswerk in gang gebracht, de oude verzorgsters (?), allen onredbaar verslaafd aan den drank, vervangen door nieuwe, betrouwbare krachten, opzichteressen ten volle berekend om de reorganisatie te voleindigen gevormd. „Zij stierf, zoo„als zij had geleefd," schreef Miss Nightingale, „op „haar post in een der grootste zieken- en armenhuizen „van het Vereenigde Koninkrijk. Als het beeld van „haar leven en werken voor mij oprijst, dan gevoel „ik, dat Chaucer's verhaal van Una en den leeuw geene „mythe is; dan zeg ik: hier is Una in vleesch en „bloed; Una met hare armen; in werkelijkheid veel „ontembaarder dan leeuwen het zijn. In »":nder dan „drie jaar bracht zij in een der meest wanordelijke „gestichtsbevolkingen iets van Christelijke tucht, en overtuigde zij het bestuur, dat niet alleen menschelijkheid „maar ook bedachtzame spaarzaamheid de verpleging „van zieke armen door bevoegde, vakkundige verpleegsters gebood." Het voorbeeld te Liverpool gegeven vond navolging te Londen, te Edinburg, in weeshuizen, in krankzinnigengestichten en waar niet al. Nu het

12