is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Londen. In ruim 700 wel geordende groepen, ieder met hare banier, gingen daar, vijf aan vijf, de gedoctoreerde vrouwen in het in Engeland gebruikelijke academische gewaad, de onderwijzeressen, de fabrieksarbeidsters, de leden van verschillende vrouwenvereenieenigingen, de toonkunstenaressen, de schilderessen, de dienstboden, de huisarbeidsters, de naaisters en wie al meer. Een groepje officieren zag het spottend en lachend aan. Daar naderden in lange reeks de ziekenverpleegsters in al de bonte verscheidenheid van costuum harer verschillende corporaties. Zij schreden voort, voorafgegaan door eene banier, waarin het beeld van Florence Nightingale. Dat beeld, die naam, den officieren zoo wel bekend, plaatste zich als een schild tusschen hun spot en haar, die daar voorbij trokken. De glimlach verdween van hun gelaat; en vol eerbied brachten zij het militair saluut.