is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefenschool voor het groote werk, dat voor haar was weggelegd, maar waarvan zij toen nog allerminst vermoedde, dat het haar wachtte. Haar geheele ziel kwam in opstand tegen zooveel kwaad, waarvan zij de verwoestende uitwerking op ziel en lichaam dagelijks waarnam. „De hel gaapt aan mijn voet," schreef zij aan eene vriendin; „de macht van het kwaad is dicht „om mij heen; wat ik hoor en zie, dat is de rook, die „uit den afgrond opstijgt, het geweld der martelingen, „die de mensch den mensch aandoet, de jammerkreet „der gedoemden, de klacht der opgeofferde onschuld „en de lach der demonen." Toch was zij toen enkel nog maar bedacht op een lenigen der gevolgen van het kwaad, niet op eene bestrijding van het kwaad zelf.

Eene verademing in deze jaren van ingespannen arbeiden voor anderen waren iederen zomer de vacanties, die Mrs. Butler met haren echtgenoot en zonen meest op het vasteland doorbracht. Velen harer verwanten waren in den vreemde gehuwd en gevestigd en daardoor knoopte zij omgangsbetrekkingen aan in verschillende landen, in Frankrijk, in Zwitserland, in Italië, wat haar bij haar later levenswerk eveneens wel te stade kwam; en het was op haren terugkeer van een dier vacantie-reizen, dat de oproep daartoe tot haar kwam.