is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„vrijheid te doen? Wij kunnen niet het één hebben „en het ander tevens."

IV.

Maar weldra bleek, dat het niet genoeg was deze denkbeelden te bepleiten met de pen, dat zij ook moesten worden bepleit door middel van het gesproken woord. Ziende dat, voorloopig althans, noch van de Regeering noch van de openbare meening eenigen bijstand was te verwachten, terwijl de groote pers alle medewerking onthield en hare kolommen voor deze zaak gesloten hield, besloot de Ladies' National Association in openbare vergaderingen dit vraagstuk onder de aandacht van het volk te brengen; en als spreekster achtte men Mrs. Butler daarbij de aangewezen persoon, om hare langjarige, practische ervaring, hare grondige studie dezer aangelegenheid, hare brandende overtuiging. Florence Nightingale en Harriet Martineau waren door haren zwakken gezondheidstoestand alleen reeds buiten machte om als spreeksters op te treden; maar bovendien, beiden waren ongehuwd en algemeen was men van oordeel, dat in deze kiesche zaak best kon worden gepleit door eene vrouw, die zelve moeder en echtgenoote was.*). Mrs. Butler gevoelde dit zelve; toch was het niet zonder zwaren voorafgaanden ziele-

'). VV. T. Stead. Josephine Butler, pag. 25.