is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mrs. Butler het plan tot eene internationale bestrijding op. Zij kende de toestanden in de groote steden van Europa niet enkel door studie, maar ook door ervaring en onderzoek tijdens hare vele en langdurige buitenlandsche reizen, door inlichtingen haar verstrekt door hare zusters en andere verwanten, waarvan er velen in het buitenland waren gevestigd en even als zij zich daar hadden gewijd aan philanthropische bemoeiingen. Op eene samenkomst van Abolitionisten, die in het jaar 1874 werd gehouden in de stad York, en waar de noodzaak van internationale propaganda helder was uitééngezet, stelde Mrs. Butler zich beschikbaar om te trachten die tot een begin van organisatie te brengen.

Voor velen buiten Engeland, die reeds met angsten spanning de voortdurende uitbreiding van het stelsel en zijne altijd willekeuriger toepassing in geheel Europa hadden waargenomen, was de tijding van den te ondernemen Kruistocht, zoo als hij in later jaren is genoemd, eene blijde tijding. Een Zwitsersch staatsman, tevens geleerde van naam, Mr. Aimé Hubert, die reeds meermalen tot zich zeiven had gezegd: „zoodra ik eens „wat meerder tijd vrij krijg, moet ik dat verschrikkelijk „onderwerp aanvatten," schreef aan Mrs. Butler, zoodra hij hoorde van haar plan om in den winter van 1874 1875, een der koudste winters, die in lange jaren waren geweest, naar het vaste land van Europa over te steken: „Gij komt nu niet alleen den wintersneeuw