is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„hebben gedreven tot verharding, tot waanzin en gestreden onder den voet. Eerst buigend voor de onbedwongen neigingen van hun eigen lusten, buigen zij „thans voor het gemartelde, duivelsche vrouwendom, „dat zij zeiven hebben geschapen. Vóór dezen had ik „de Nemesis in deze gedaante niet beseft. Maar „nu zie ik, hoe de ontaarden van dezen tijd plannen „bedenken en maatregelen beramen voor eigen veiligheid; hoe zij, gedreven bij tijden door eene soort van „razenden angst, samenspannen in internationale congressen en altijd nieuwe ketenen smeden voor dat „gevreesde wilde dier, dat zij zeiven hebben opgekweekt; „hoe zij in hunnen rampzaligen schrik altijd nieuwe „barricaden opwerpen tusschen hen zeiven en 1 a „femme pécheresse,die, naar zij beweren, een „voortdurend hygiënisch gevaar is. M. Lecour, de pre„fect der zedenpolitie, schijnt iedere vrouw, die niet „onder politie-toezicht staat, te beschouwen als een „vulkaan, die ieder oogenblik kan losbarsten onder zijn „voet. Hij gaf mij te verstaan zelfs, dat hij op middelen zint, om alle ongetrouwde vrouwen, de deugdzame zoowel als de onkuische, te stellen onder politietoezicht."

In Italië: te Rome, te Napels, te Florence, te Milaan; in Zwitserland: te Genève, te Lausanne, te Neufchatel, waar zij kwam, steeds vond zij bij vrouwen en mannen, waaronder staatslieden, juristen en medici,

17»