is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ladelphia was gehouden, om dezelfde reden in alle stilte was geschied. Het feit, dat eenige medici den moed hadden, de leer van een noodzakelijk kwaad openlijk te bestrijden, ontnam den voorstanders den moed om er openlijk voor te pleiten. Sedert is het vraagstuk der zedelijkheidspolitie op medische congressen enkel nog maar in het voorbijgaan behandeld. Op het medisch congres in 1894 te Lyon gehouden telde dit stelsel onder de aanwezige medici nog slechts drie voorstanders.

Zoo kon het abolitionistisch congres, nog eer het samenkwam, op resultaten bogen;') maar hiermede was nog slechts een deel van het gestelde doel bereikt. Genève was destijds een centrum voor den handel in vrouwen en meisjes en reeds een twintigtal jaren vroeger was door [den predikant Borel de bestrijding van dezen gru'-vel begonnen. Jaar op jaar diende deze bij den Geneefschen Raad petities in, die dan geregeld naar eene commissie van onderzoek werden verwezen en daar even geregeld verzonken. Tal van ongelukkigen wist hij te redden en aan de opsluiting in verdachte huizen te onttrekken; een uiterst moeilijk werk, want de politie trachtte altijd de vluchtelingen op te sporen; zooals dat meisje, dat, toen het er reeds in was geslaagd uit het huis op de straat te komen, door politie-

') Josephine Butler. Personal Reminiscences of a great Crusade. pag. 61.