is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het congres te Genève volgde eene groote uitbreiding van het werk: allereerst ten gevolge van de wegslepende, aangrijpende schildering, die Mrs. Butler er gaf van de gevaren, die het jonge meisje in den vreemde bedreigen: in 1878 reeds, te Neufchatel, de oprichting van de Union internationale des amies de la jeune fille. Want een twintigtal vrouwen, gesamenlijk zeven natiën vertegenwoordigende, kon niet uitééngaan vóór het plan was gevormd middelen te beramen ter bescherming van die jonge meisjes, die alleen de wereld ingaan om in eigen onderhoud, dikwijls ook voor een deel in het onderhoud van hare naaste betrekkingen te voorzien. Met behulp van eenige bekende philanthropische vrouwen wilde men daarom trachten om door middel van het lidmaatschap van de Union een net te spannen over geheel Europa als het ware, en op alle groote plaatsen amies de la jeune fille bereid te stellen om het onbeschermde jonge meisje te dienen van raad en voorlichting. Thans heeft de Union vasten voet niet enkel in alle beschaafde, landen maar tot in Turkije en Azië; zelfs Bassouto-land en de Tahiti-eilanden zijn in haar verband opgenomen. Nederland is er in vertegenwoordigd door de in het jaar 1882 te Utrecht gestichte Ve reeniging ter Bescherming van Jonge Meisjes, die in 1887 zich aansloot bij de Union en onderden naam van Vereeniging ter Behartiging der

19