is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tieel beleid en vrijen handel. Met groote snelheid ontwikkelde zich zijn machtig redenaarstalent, waardoor hij de massa wist te bezielen tot een streven naar waarachtige vrijheid in iederen vorm, maar langs wettigen weg, zonder oproer en zonder bloedstorting. Priscilla, die zich van stonde aan met de zorg voor zijn dochtertje had belast, deelde met hartstochtelijke belangstelling in haars broeders zich altijd verder uitbreidenden politieken strijd. Allereerst gelukte het dezen en zijnen aanhangers de opheffing door te drijven van het handelsmonopolie der Oost-Indische Compagnie en daarmede het recht van vrijen handel op Indië en China te winnen. Vervolgens werd door hen in 1838 de AntiCorn-Law-League opgericht en van dat oogenblik begonnen voor het eerst de Engelsche vrouwen deel te nemen aan den politieken strijd. Zij gevoelden het diep, dat deze zaak niet enkel hare vaders, broeders, echtgenooten en zonen, maar wel degelijk ook haar zeiven betrof. Onder leiding van Mrs. Cobden werden groote zoogenaamde League-Tea-Parties georganiseerd ter propagandeering der denkbeelden van vrijen handel en andere economische waarheden; en Priscilla Bright was op deze samenkomsten weldra eene even bekende figuur als hare beide broeders John en Jacob.

Dit propagandistisch optreden der vrouwen werd van verschillende zijden uitgekreten als onvrouwelijk in de hoogste mate. Maar de beroemde econoom Frédéric

21*