is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. von Saher, conservator van het Museum voor Kunstnijverheid in het Paviljoen te Haarlem, mij vergunden reproducties te doen nemen in de door hen beheerde Kunstverzamelingen. Wat betreft de proeven van modern werk, die zijn in hoofdzaak afkomstig van de Kunstnaaldwerkklasse verbonden aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam; daarnaast wordt door eenige fraaie werkstukken, uitgevoerd op de Industrieschool voor Meisjes te 's Gravenhage, aangetoond, hoe hoogen trap van ontwikkeling de beoefening van de fraaie naaldwerken ook op deze soort vakscholen heeft bereikt. Aan den Heer J. W. H. Berden, directeur der Rijksschool voor Kunstnijverheid, aan Mevrouw I. van Emstede—Winkler, leerares in het Kunstnaaldwerk aldaar, aan Mejuffrouw Jac. S. Beydals, directrice der Industrieschool voor Meisjes te 's Gravenhage, die met groote hulpvaardigheid mij mijn doel hielpen bereiken, breng ik hier daarvoor openlijk mijnen dank. Niet minder doe ik dit ook aan Mejuffrouw Elizabeth Brandt, die niet alleen de aardige motieven ontwierp, waarnaar ik fig. 14, 17, 21 en 22 borduurde, maar ook den fraaien band, die voor de kunstwerken, in dit boek bijeengebracht, zulk eene keurige lijst vormt.

Amsterdam, 1901.

JOHAXNA W. A. NABEll.