is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die naar hunnen bouw, naar wat zij zijn, naar de wijze, waarop zij gewerkt worden. Dit is het plan, dat in de volgende bladzijden is gevolgd.

Het nut van eene dergelijke indeeling behoeft nauwelijks te worden betoogd.

Een overzicht van de verschillende steken is wel het allereerste begin bij de studie zoowel van ontwerp als van uitvoering van het Kunstnaaldwerk. Hoe kan anders het patroon zich voegen naar den steek of de steek naar het patroon? Voor het eerste geval moet de teekenaarster wel thuis zijn in al die soorten van vormen; en voor het tweede moet de borduurster genoeg begrip hebben van de samenstelling van het patroon om de meest geschikte steken te kunnen kiezen. Eene patroonteekenaarster, die zich niet bekommert om de uitvoering harer ontwerpen, zal niets voortbrengen, dat practisch bruikbaar is en de werkster, die zich niet bekommert om de beste wijze van uitdrukking van een patroon, is ook niets moer dan — eene werkster.

Het hier beoogde doel is dan ook minder om borduursters op te wekken tot de studie van compositie en ontwerp, dan wel om èn haar èn de patroonteekenaarsters op te wekken tot grondig onderzoek en vergelijking der verschillende steken. Niets is ondoelmatiger dan een patroon samen te stellen zonder zich rekenschap te geven van den arbeid voor de uitvoering daarvan vereischt. Wie weinig bekend is met de techniek der borduurkunst kan op zich zelf nog wel een fraai stuk ontwerpen, maar het is onmogelijk daarin alles te leggen, wat er in gelegd kan