Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee helften te werken, beginnende aan de punt. Zoo krijgt men ook weder de teekening van eenen nerf in het midden.

Fig. L.

De steek, waarmede de krul rechts is gewerkt, heeft meer relief dan de gewone vischgratensteek en vertoont

n

I

I

Fig. M.

aan de keerzijde dubbele evenwijdige steken. Om hem te werken, zie ook fig. M, wordt de naald ingestoken aan den

Sluiten