is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de naald aan do buitenzijde van don te bedekken . t. steken en vlak daarnaast weder te laten uit

komen. Die zijden tressen worden gegrepen door andere

stoken dwars daar over heen gewerkt^ ^

ZOO ten volle tot zijn recht. EigenlijK nee

bij het gebruik vankleurschak,on„g.n maar

„orden door de evenwijdige lijnen, waarin de z.jde

S Do riohting van het spannen lurngt af

„aarin men wjoht over e „,oot.n dnidelijk

^7^ vormen en mogen zelfs een doorloopend

patroon doen ontstaan behoeven nauwelijks eenige

De proeflappen 1„,jze„ va» overnadere verklaring. 18 ^ ^ op de wijze, die

spannen aan. Bij de P . T)00r verschil

men in Holland AraUseU ™ « —

van stand on richting er ^ ^ vaII het

rX.blgeen8gIgeoV,h°neo

do,„open, zij moeten Mj den Itee. is

uitgaande nit een p"°'a ^ over den reeds gewerkten

gehecht door eenen draa"" schenruimten; die draad grond te spannen op goreD iet ,jie van

i, dan weder gehecht door kleine steken, dte met