is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INDEELING DER STEKEN.

De verschillende steken kunnen op verschillende wijzen worden ingedeeld: naar de historische volgorde, waarin zij in gebruik kwamen; naarmate zij gelijkelijk onder en boven de stof liggen, of meest aan ééne zijde blijven; naarmate zij gemakkelijk uit de hand gewerkt kunnen worden, of noodzakelijk een raam behoeven, en velerlei wijzen meer, te veel om op te noemen.

In de hier gegeven proeflappen waren de steken gerangschikt naar hunne verscheidenheid van bouw. Het had ook anders kunnen zijn. Maar op welke wijze men ook bij de indeeling te werk ga, eenige indeeling is wenschelijk. Zoowel voor de patroonteekenaarster als voor de borduurster heeft het zijn nut, wanneer de steken haar helder voor den geest staan, wanneer zij zich van ieder afzonderlijk wel bewust is, wat er mede gedaan kan worden, waarvoor hij het best geschikt is, wat er moeilijk mede te bereiken is en wat geheel onbereikbaar.

Ieder, die de techniek der steken machtig is, kan zijne eigene indeeling kiezen; bijv. 1°. steken, die geschikt zijn voor lijnversieringen en omrandingen; 2°. die geschikt zijn voor vlakvulling; 3°. die zich goed leenen voor kleurschakeering enz. enz.