is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en teekenen met de naald is nu eenmaal moeilijker dan teekenen met pen en potlood. De patroonteekenaarster kan wel veel voor de borduurster doen en het patroon zoo duidelijk uitwerken, dat eene vergissing nauwelijks mogelijk is; maar daarvoor is eene zeer bekwame teekenaarster noodig, die ook grondig vertrouwd is met de te bezigen techniek.

Bij zuiver vlakornament, waar de vormen scherp begrensd zijn, is de taak der borduurster betrekkelijk gemakkelijk en waar sterke overgangen zijn, kan de patroonteekenaar, die zijn vak verstaat, de nuanceering vergemakkelijken door de schaduwen met scherpe omtrekken af te teekenen, zooals bijvoorbeeld in den mantel der madonna op fig. 38.

Men kan natuurlijk wel borduren zonder veel van teekenen af te weten; maar vooral als het op de kleurschakeering aankomt en dit op het patroon in het geheel niet of slechts vaag is aangegeven, komt men niet ver zonder dat begrip van vorm en lijn, dat slechts de vrucht is van kennis en onderzoek.

Dat alles zij hier niet gezegd om kleurschakeeringen aan te bevelen. Goed naaldwerk behoort ze niet te behoeven. Hier worde alleen vastgesteld, dat bij alle nuanceeren ook iets bepaalds bedoeld moet zijn en dat het geen tasten, onbeholpen zoeken naar ronding van vorm mag wezen.

Het geleidelijk en onmerkbaar in elkander overvloeien van tinten, dat zoo schoon kan zijn bij zeer naturalistisch gestyleerde plant-motieven als bijvoorbeeld bij den leeuwenbek op fig. 36 is daarom nog niet altijd zoo verdienstelijk