is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin de steken voor oogen en mond, stevig aangehaald, eenigszins wegzinken en tegelijkertijd de tusschenliggende vloszijde wat doen opspringen. Dit komt op de grenzen van modelleeren; maar op zóó kleine schaal is de afwijking van eigenlijk vlakornament nauwelijks merkbaar. Deze methode verbiedt zich zelf trouwens voor grootere figuren, daar zij dan onuitvoerbaar is.

De slotsom van dit alles is: met de naald mag men alles ondernemen, wat men werkelijk vermag; maar het is toch beter om zich te beperken tot datgene, wat inderdaad tot het gebied van het Kunstnaaldwerk behoort en zijne kracht vooral te zoeken in den glans der zijde en hare heerlijke kleurenpracht: in één woord bij zijn werk bovenal rekening te houden met het materiaal.