is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKBORDUURSEL. WAPENS.

Men is nu eenmaal gewoon onderscheid te maken tusschen kerkborduursel en ander naaldwerk; maar het is eene onderscheiding zonder veel zin. Sommig soort van werk is ongetwijfeld beter geschikt voor de plechtstatigheid van kerkelijk ceremonieel en voor de kracht van architectonisch decoratief; en zoo zijn bepaalde bewerkingen met algemeen goedvinden voor kerkelijk gebruik aangenomen, terwijl het toch ook waar is, dat in den bloeitijd der kerkelijke borduurkunst goudborduursel en dergelijke in denzelfden vorm, waarin het voorkomt op de plechtgewaden der hooge geestelijkheid, werd aangebracht op de schabrakken van paarden en andere voorwerpen van wereldlijk gebruik.

Om overwegingen van practischen aard, vooral met het oog op ceremonieel en decoratie, wordt aan kerkborduursel bovenal de eisch gesteld, dat het duidelijk sprekend zal zijn. Het godsdienstig gevoel verlangt daarenboven, dat hiervoor het beste en rijkste niet zal worden gespaard, maar zelfs overvloedig worden aangewend; en het verstand begeert, dat zooveel arbeid, in liefde en toewijding verricht, niet ongezien te loor zal gaan.

Dit alles te samen heeft eene bepaalde, eenigszins con-