is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den uitgever dezes is mede te bekomen:

HYPNOTISME EN SUGGESTIE.

\ erklaring van de algemeene verschijnselen van het HvPNOTISME, van

de Perversie der Zintuigen en de Zinsbegoochelingen, veroorzaakt

DOOR I)E MONDELINGE EN INNERLIJKE SüGGESTIE, MET LANGER OF KORTERE, VOORAF BEPAALDE, Tl'SSCHENPOOZEN, BENEVENS TALRIJKE PROEVEN VAN HYPNOTISME EN SUGGESTIE, I)E MIDDELEN

om het Hypnotisme op te wekken enz. enz.

DOOR

J. DE RIOLS.

Prijs 50 Cents.

HET MAGNETISME EN SOMNABULISME.

Nieuwe, gemakkelijke en practische Methode,

verklarende de wezenlijke beginselen van het magnetisme, de onfeilbare middelen, om spoedig goei) te kunnen magnetiseeren, de merkwaardige en onbetwistbare uitwerkingen van den mag.netischen slaap.

GEVOLGD DOOR

HISTORISCHE DOCUMENTEN EN TALRIJKE FEITEN

DOOR

J. I) E RIOLS.

Prijs 50 Cents.

HET SPIRITISME.

Nieuwe, gemakkelijke en volledige Handl» iding.

V ERKLARENDE DE WEZENLIJKE BEGINSELEN VAN HET SpIKITISME EN I>E ONFEILBARE MIDDELEN, OM DE GEESTEN OF TE ROEPEN EN ZICH MET HEN IN BETREKKING TE STELLEN; GEVOLGD DOOR EENE THEORETISCHE EN PRACTISCHE VERKLARING VAN DEN UITVORSCHENDEN SLINGER EN DE WICHELROEDE, MET MERKWAARDIGE EN BELANGRIJKE AANTEEKENINGEN,

DOOR

J. DB RIOLS.

Prijs 60 Cents.