is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tragische dood. De hymne aan Venus, vertaling door P. de Sivry. Veroordeeling der tegennatuurlijke liefde. Het gesprek der courtisanen van Lueianus. De Sekten in veiling door Lueianus. "Verkoop der wijsgeerige levens van Diogenes, Aristippes, Socrates en anderen. . Iilz. 139

De gewijde Prostitutie in Italië. — Godsdienstige prostitutie bij de Etruriërs. De eeredienst van Priapus. De tempel van Venus-Erycine op Sicilië. Koppelarij door de priesters. Mutunus en Mutuna. Eerbewijzen door vrouwen en meisjes aan Priapus. De beelden van den (tod. Genezing der venerische ziekten. De Priapceën, voti solulio. De eeredienst van Venus te Rome en haar tempel. De exvoto. De Venus-avondfeesten Blz. 154

De feesten der kerkelijke Prostitutie te Rome. — Kuischheid der Romeinen in de eerste eeuwen der Republiek. De Lupercaliën. De Floraliën. Gestrengheid der zeden van Cato. De Isiachen, Bauhinaliën en Dyonisiachen. Ontuchtigheden dezer feesten en plechtigheden. Processie der courtisanen en losbollen. Wulpsche drinkgelagen. De schouwburgen en de spelen in het circus. De openbare prostitutie der gebarenspelers. Inwijding tot de mysteriën van Bacchus. Verhaal van Titus Livius. Nachtelijke ongeregeldheden. De eeredienst van de goede godin. De Liberaliën Blz. 163

De wettige Prostitutie in Italië. — De lupanars. De verschillende soorten van lichtekooien. De Amiea en de gewone prostitué's. De plaatsen van heimelijke prostitutie. De belasting der prostitutie, meretricium. De inschrijving op de registers der edilen, licentia slnpri. De danseressen en fluitspeelsters. Weelde der groote courtisanen. Beschrijving der lupanars, hotels en kroegen. Het personeel der huizen van ontucht. De publieke vrouwen in het gevolg der legers. De prostitutie op den openbaren weg door de wolvinnen en zwei-venden. Maagden aan de prostitutie geleverd; feesten in de lupanars. Prijs van de maagdelijkheid. De prijs in dc publieke huizen.

Blz. 172

De Bondgenooten van de Prostitutie. — De mediece, de sage, de obstetrice. De bevallingen en vruchtafdrijvingen. De koppelarij der vroedvrouwen. Verdwijning van niet-erkende kinderen. Het