is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Shiri-mara-kasa, d. i. tweede uitslag van de roede. In den beginne vertoont zich die uitslag als bij Mara-kassa-hyami. Daarop volgen verzwering en pijnen. Na eenige dagen breidt zich de verzwering uit, en valt de eikel af. Vervolgens gaat de verzwering langzamerhand naar achteren voort, de roede valt geheel af, en de teelballen worden eveneens door de verzwering aangetast.

Kaslciri-'caxa, d. i. de vliegende uitslag. Het gif der roede of van een der liezen wordt heviger, en de uitslag overweldigend. Warmte en koude worden waargenomen, en de beenderen der handen en voeten worden pijnlijk. Na eenige maanden vertoont zich op den rug en op het aangezicht een kleine uitslag zonder pijn of jeuk. Er vloeit een geelachtig vocht uit. Na enkele maanden verkankert het gelaat, en verspreidt het een stinkende lucht. Er loopt etter uit.

Nu volgt Hoofdstuk 95 :

Hone-no-hari-kasa, d. i. uitslag en opzetting der beenderen. Na de genezing van den uitslag der roede worden de gewrichten der ledematen pijnlijk, zoodat men ze noch uitstrekken, noch buigen kan. Over het algemeen heerscht er koorts bij. Dit wordt Jlono-no-hari-kassa genoemd. Dan wordt het gif sterker, en komen verschillende onaangename verschijnselen erbij. De zieke heeft koorts, deze duurt den geheelen dag, en de eetlust houdt op. Er bestaat hardlijvigheid. Da pis is rood en vloeit moeilijk.

Xondo-fuki-kasa, d. i. uitslag van de keel. Het overige van de gifstof van den uitslag der voorhuid bereikt de bovenste lichaamsdealen en verwoest het gelaat en het hoofd. Jarenlang is geen genezing mogelijk. Wat van het gif overblijft verwoest het hoofd, de huid, het vleesch en de beenderen. Dan worden de ooren verwoest, of er ontstaat uitslag op den neus of blindheid. Of ook zwellen handen en voeten op, of zijn gedurende vele jaren pijnlijk. Dan gaan de zieken tot verrotting over. Het gif verwoest het geheele lichaam, de teelballen worden door puisten overdekt, zwellen op en verkankeren, en er vallen verscheiden gaten in. Vervolgens gaat de geheele opperhuid van het lichaam te niet.

Mimi-no-hi-kasa, d. i. uitslag der ooren. Het overige van het gif bereikt de bovenste lichaamsdeelen; er bestaat oorsuizing en hardhoorigheid. Na enkele maanden ontstaan hevige pijnen en vloeit er een geelachtig vocht uit. De oorsuizingen houden op, maar de zieken zijn doof.

Er bestaat zeker, zegt Grille de Tourette, een groote ver-