is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als burgeresse erkennen ? Indien men het u vraagt, zult gij dan vermeenen een goede daad gedaan te hebben, door haar vrij te spreken? Aan welke schandelijkheid, aan welke goddeloosheid zoudt gij u niet schuldig maken ? Voordat zij aangeklaagd en voor het gerecht gedaagd werd, voordat een ieder wist, wat zij was en de goddeloosheden kende die zij gedaan heeft, was zij alleen schuldig voor haar fouten en kon de stad alleen wegéns nalatigheid aansprakelijk gesteld worden: onder u was de een niet bekend met haar wangedrag, terwijl de anderen, die het vernomen hadden, verontwaardiging bewezen door redevoeringen, zonder tegen haar te kunnen handelen, omdat niemand haar voor hen daagde en hen in de gelegenheid stelde over haar lot een uitspraak te doen. Maar thans, nu gij haar allen kent, nu zij in uw macht is, nu gij meester zijt haar te straffen, nu zult gij schuldig zijn jegens de godin, indien gij haar niet straft. Wat zult gij, teruggekeerd in uwe woningen, aan uw vrouw, aan uw dochter, of aan uw moeder kunnen zeggen, indien gij een Neera vrijgesproken hebt ? Wie ? zullen zij dadelijk vragen ? Neera, zult gij ongetwijfeld antwoorden.

„Waarom heeft men haar voor uw rechtbank gedaagd ? Omdat zij, vreemdelinge zijnde, in strijd met de wet een burger gehuwd heeft; omdat zij haar dochter, die met haar lichaam handel gedreven heeft, gegeven heeft aan Theogenus, Koning der offeranden; omdat diezelfde dochter in naam van Athene geheime offeranden gedaan heeft, omdat zij als echtgenoote aan Bacchus gegeven is, enz. Gij zult haar de geheele beschuldiging weergeven en haar zeggen met welk een zorg, welke bizonderheden en welke nauw gezetheid men al de grieven blootgelegd heeft.