is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pithionice. Beroemd om de weelde, die zij ten toon spreidde ten koste van Harpalus, den luitenant van Elexan-

der, die Babyion knevelde.

Scyonne, Satyra, Lamia en Nanion, die zich eens voor den wagen van Themistoeles spanden.

En meer anderen nog, courtisanen en liefhebbenden, haar intiemste gunsten even gevallig aan de meesters der dichtkunst, welsprekendheid en kunst aanbiedende als aan de bevoorrechten door het fortuin of de geboorte.

§ VI. De tegennatuurlijke liefde in Griekenland.

Pederastie en Sodomie.

De ontaardingen, de Aziatische zeden, de tegennatuuilijke betrekkingen tusschen mannen en vrouwen, breidden zich in Griekenland met den eeredienst der afgoden uit, door over te gaan, zegt men, in een overgevoelige en zinnelijke afdwaling der schoonheidsleer van het menschelijk lichaam. De eeredienst van Yenus en de prostitutie der viouw hielden gedeeltelijk deze neiging der Grieken tegen naar deze ingekankerde ondeugd der Oostersche volken en voornamelijk der Lydiërs, Syriërs en Macedoniërs. Ook vestigden de eerste wetgevers, Draco en Solon, al hun aandacht erop, om de noodlottige gevolgen van de tegennatuurlijke liefde te ondeidrukken en bovenal om de jeugd tegen de aanslagen te beschermen, waaraan deze was blootgesteld.

In zijn pleidooi tegen den ontuchtigen Timarchus, zegt Eschinus tot de rechters: „Wij zijn verplicht onze kinderen aan de schoolmeesters toe te vertrouwen, die slechts bestaan