is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prostitutie uitoefenden. En zoo eenige priesters somtijds poogden de gewijde overleveringen der tempels van Corinthe te Eome in te voeren, stuiten zij bijna altijd af op het godsdienstig scepticisme van het Romeinsche volk.

Wij weten dat de tempels van Venus te Rome zeer talrijk waren; wij zullen onder de voornaamsten de volgende aanhalen: dien van Venus-victrix, Venus-genitrix, Venus-erycine, Venus-volupia, Venus-salacia, Venus-myrtea, Venus-lutentia, enz. Alleen de dienst der gewijde prostitutie werd er niet beoefend. Doch indien de courtisanen, minder belangloos, zich niet in de tempels verkochten ten voordeele van de godin en der priesters, namen zij er soms genoegen mede zich aan de laatsten over te geven om van Venus te erlangen hun liefdehandel te bevoordeelen ; maar dit was ook alles. De tempels der Godin waren hoofdzakelijk plaatsen van bijeenkomst voor verliefden en de Beurs der koppelaars. Zij waren vervuld met ex-voto's: spiegels en andere toiletartikelen, lampen, maar vooral priapen, die plechtig beloofd waren. Men offerde op hun altaren duiven, geiten en bokken. Haar voornaamste feesten hadden in de lente plaats en bestonden in dansen, soupers en zwelgpartijen, overeenkomstig met onze carnavals. Dit alles had 's nachts buiten de tempels plaats en die uitspattingen werden Avondbijeenkomsten van Venus genoemd. De maand April werd dus aan de godin der liefde gewijd, die door de jongelieden en courtisanen met meer of minder onbetaamlijkheid en ontuchtige gebruiken gevierd werd, volgens den trap van opvoeding der speelgenooten, die aan de lentevermaken deelnamen. In dit opzicht kan men dus zeggen: Er is niets nieuw onder de zon.