is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterachtige ontucht. De Romeinsche Lesbieschen gaven den mannen haar meest onkuische liefkoozingen en leerden haar kunst aan de slavinnen en kinderen. Men duidde de laatsten aan onder den naam van fellatores en de vrouwen onder dien van felMrices. En al die walgelijke hartstochten vertoonden zich op klaarlichten dag. Men leze hierover Juvenalis, de Satires van Martialus, de comedies van Plautus en Terentius. Matronen gaven haar lichaam aan masseurs van beroep over: Unctor sciebat dominant suam hujusmodi titillatione et conirectatione gaudere. Juvenalis had hetzelfde gezegd in %en beroemd vers. Zoo waren de baden: plaatsen van openlijke prostitutie, wellust en uitspattingen van allerlei soort, want men at er dikwijls, men dronk, men speelde, men gaf er zich aan alle vuile wulpschheid over, niettegenstaande de edicten van zekere keizers, van Marcus-Aurelius en van Alexandrus Severus, niettegenstaande de krachtige protesten van burgers, die de ongelukken voorzagen, waardoor het vaderland bedreigd werd.

De prostitutie vond nog een verblijf in de wijnhuizen, herbergen en kroegen. In de wijnhuizen of popina zag men in een donkere en gewelfde zaal, die gelijkvloers was, te midden der tonnen en vaten mannen en vrouwen aan tafels zitten. Daar aten, dronken, speelden zij en gaven zich aan alle losbandigheid over. In de herbergen, caupona, waren kamers, die men aan de bezoekers verhuurde. Maar de diversoria waren slechts hotels-garnis, waar men 's nachts logeerde.

De edilen hadden het toezicht over die inrichtingen en holen, waar zich den meesten tijd misdadigers en niet-ingeschreven meisjes verschuilden, die de belasting op de prostitutie wilden ontduiken. De eigenaars waren verant-