is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen en vrouwen te voldoen. Want meer nog dan de Grieken kenden zij de ondeugden van de Pheniciërs en Lesbiërs: irrumare, fellare en cunnilingere. Dat men de hekeldichten van Martiales en van Catullus, het leven der Cesars en voornaamlijk dat van Tiberius leze en men zal volledige geschiedkundige getuigenissen hebben over het vraagpunt; getuigenissen, die versterkt worden door de schilderstukken, gravures en beeldhouwwerken, welke ons als zinnebeeldige monumenten der prostitutie in het Romeinsche rijk van de Latijnsche beschaving overblijven.

Aan de beschrijvingen, die wij in ons werk „la Médicine et les *moeurs de la Rome antique, d'après les poètes Mins" aantreffen, hebben wij niets toe te voegen. Al hetgeen wij zeggen kunnen is, dat deze ondeugden door de Pheniciërs naar Griekenland en van uit Syrië (l) naar Italië overgebracht werden, zooals de dichter Ausonius in een zijner hekeldichten zegt..

ONTAARDING DER ZEDEN IN DE ROMEINSCHE MAATSCHAPPIJ.

De prostitutie der matronen.

De getuigenissen der geschiedschrijvers, die over de prostitutie geschreven hebben, hebben aan Chateaubriand een welsprekend hoofdstuk over de zeden der volkeren van de oudheid ingegeven (•). Hij heeft ons de Romeinen geschetst, terwijl zij een prijs aan den ontuchtigste uitloven:

Impios infamia turpississima...

(!) Syri6 was de voortdurende kweekplaats van het schurft en van do lues venerae. Ausonius. Epigramrae 128.

(2) Chateaubriand. Etudes historiques.