is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De twee gevleugelde draken, die op denzelfden steen tegenover d3 twee slangen staan, bieden ons een merkwaardig voorbeeld aan van dit godsdienstig geloof, dat twee scheppingen erkende; de een vol goede en weldoende wezens, de andere vol slechte en kwaadstichtende. Dit dogma, zeer breedvoerig uiteengezet in de boeken van Zoroaster en zeer duidelijk op eenige zinnebeeldige gedenkteekenen van den eeredienst van Mithra aangeduid, wordt in de meeste der godsdienstige stelsels der Oudheid teruggevonden.

De overwegingen van Lajard over dezen kegel nu zii'n: „De tegenwoordigheid van het orgaan zelf der vrouwelijke voorttelingskracht onder de attributen van het tweeslachtig beeld, dat ik voor de Assyrische Venus Mylitta houd, is een belangrijk feit. Dit orgaan zien wij ook op verscheiden kegels of cylinders, die naar mijn gevoelen tot de mysteriën van Mylitta behooren. Ik ken daarvan twee voorbeelden: Het eerste is naar een mooien cylinder van het Britsch Museum genomen, het tweede wordt mij verschaft door het grondvlak van een kegel uit het kabinet Calvet (Avignon).

„Een andere kegel door La Chausse (fig. 4) beschreven, toont ons een priester in Oostersch kostuum in aanbidding

Fig. 4.