is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van reinheid en godsvrucht en niet een walgelijke zwelgpartij. De twee echtgenooten, zoo voegzaam gekleed als de aard van het offer toelaat, waartoe zij overgaan, schijnen den god, die de voortteling regelt, het eindigen van een noodlottige onvruchtbaarheid te vragen. Vooral in de beteekenisvolle gebaren der vrouw moet men deze uitlegging lezen. De man is bezig een gordijn te spannen, dat de mysteriën van het offer aan de blikken zal onttrekken. De god in den vorm van een kalen en gebaarden grijsaard staat op een kleine kolom. De vrouw, die voor hem staat met de oogen op het manlijk lid gericht, biedt hem met eenige eikenbladen een pijnappel aan, die de Tyrsus der priesteressen van Bacchus bekroont.

Plaat VII is de copie van een marmeren bas-relief, dat een tooneel van Bacchanaliën weergeeft, een der meest beroemde feesten van het heidendom, dat men ook dikwijls onder den naam van Eleusinus, Lampteries, Mysteriën van Isis of Feesten der goede godin aanduidde. In het midden van het bas-relief ziet men een ouden Silenus met klimop gesierd, terwijl hij in de eene hand een beker en in de andere een kroon houdt als den prijs der overwinning op de drinkers, hij waggelt en zou zeker vallen, indien hij niet door twee jonge faunen ondersteund werd. Aan de linkerzijde van den Silenus ziet men achtereenvolgens een Bacchante, eene fluitspeelster, een jongen, die eenige instrumenten voor de wijding draagt; een schaamteloozen Phalliphorus zelf zijn riem vastmakende; een vrouwelijke sater het pedum (herdersstaf) vasthechtende, en de sirinx (fluit met zeven pijpen) aan de voeten van Bacchus-Termes. In den hoek ziet men den god Cupido, die schijnt deel te willen nemen aan het feest. Aan de linkerzijde van den Silenus

18