is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere camée van Pythadores van Tralies is een tafereel van ontucht tusschen Nero, een vrouw en drie eindden

(plaat XXXVI).

Plaat XXXVIII is de afbeelding van een medaille, die een

andere scène van sodomie tusschen Nero en Doryphorus,

zijn officieelen prostitué, vertoont.

Plaat XL is nog een tafereel van ontucht en sodomie tusschen een vrouw, Otho en Nero, volgens de camée van Parthen ius (van Athene).

De andere platen stellen slechts tafereelen van prostitutie van mannen en vrouwen voor. Onnoodig ze te beschiijven.

De feesten van Venus werden, zooals wij in een vorig lioofdstuk gezien hebben, in de laatste dagen van Maart gevierd. En evenals in Griekenland, in Syrië, in Egypte was de Romeinsche Venus verbonden aan het schijnbeeld dei mannelijkheid. De Romeinsche dames togen plechtig naar den berg Quiniral, waar de kapel van Phallos stond, namen het gewijde voorwerp in bezit en brachten het in processie tot den tempel van Venus-Erycina, buiten de poort Golline gelegen. In den tempel der godin van de liefde gekomen, plaatsten deze matronen zelf den Phallos in den schoot van Venus. Wij weten dit door de geschiedschrijvers.

Een oude steen geeft ons de uislegging van deze plechtigheid. Het is een gegraveerde kornalijn, die er al het kostbaar en heerlijk praalvertoon van vertoont:

Een triomphwagen draagt een soort altaar, waarop de Phallos van een kolossale grootte. Een genius verheft zich boven het afbeeldsel en houdt een kroon erboven. De wagen, zoowel als het beeld van den genius, zijn geheel beschut door een troonhemel of een uitgestrekt vierkante draperie,