Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

VONDEL ALS BURGER.

Vondel was een echt Hollander al was hij Brabander van afkomst. Hij behoorde tot die Zuidnederlanders, welke, eensgezind met de mannen van het Noorden in hun strijd tegen Rome en Spanje, uitgeweken om den geloove naar de noordelijke provinciën, deze den strijd hebben helpen volhouden en winnen. Als knaap van negen jaar hier in het land gekomen, heeft hij zich in Amsterdam ontwikkeld; wat hem in aanleg en eigenaardigheden als Zuidnederlander eenigen tijd moge hebben gekenmerkt, is mettertijd vervloeid, evenals de eigenaardige Zuidnederlandsche kleur zijner taal na Palamedes verdwijnt. In 1630 beschouwt hij zich blijkbaar geheel als Noordnederlander; hij plaatst zich met ,,'s lands ingeboren" tegenover Walen en Vlamingen 1: in Haec Libertatis Ergo (vs. 79—83) zegt hij van den Hollandschen leeuw

1. Vgl. over dit verschil tusschen Noord- en Zuidnederlanders mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 20 vlgg.; II, 69 vlgg.

Sluiten