Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ten slotte He Zuid-Chineesche zee, tusschen den Indischen archipel en 't vasteland. Naar 't Z. steken het Achterindische, het Voorindische en het Arabische schiereiland uit, door de golf van Bengalen en de Arabische zee onderling gescheiden. Tusschen Arabië en Afrika dringt de smalle Roode zee binnen. Op de westkust steekt het Kleinaziatische schiereiland uit.

Afrika (3 maal zoo groot als Europa) is arm aan golven, Afrika schiereilanden en eilanden. Op de noordkust slechts de golven van Sydra en Gabes. Op de westkust de golf van Guinea. Ten O. van het vasteland, daarvan gescheiden door de straat van Mozambique, het groote eiland Madagaskar. Kaap Blanco en kaap Agulhas, het noordelijkste en het zuidelijkste punt (breedte ?), liggen op ongeveer gelijke, maar tegengestelde breedte. Kaap Verde (? " WL.) is het westelijkste, Ras (= kaap) Hafoen het oostelijkste punt (? 0 OL.).

Noord-Amerika's vasteland reikt ongeveer

A mrri ka

even ver naar het N. (kaap Barrovv, ? 0 NB.) als Europa; kaap Hoorn, op Vuurland (? 0 ZB.), is het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika. Amerika's westkust is de langste steile kust der Aarde. De golf van Californië en die van Panama vallen er het meest in 't oog. Ten N. van Amerika ligt een gansche eilandenwereld, waar tusschendoor de Noordwestelijke doorvaart. De weg van de Haffinsbaai uit langs Groenlands westkust noemt men de Noordelijke doorvaart. Geen dezer twee „doorvaarten" biedt een open weg voor de scheepvaart aan; evenmin doet dit de Noordoostelijke doorvaart langs Azië's noordkust. In 't N. van N.-Amerika dringt de Hudsonsbaai binnen, ten O. waarvan het weinig herbergzame schiereiland Labrador. New-Foundland ligt voor de St. Laurensbaai. 't Lage schiereiland Florida sluit met Yucatan de golf van Mexico af, en de VVestindische eilanden omsluiten, met Middel-Amerika, de Caribische zee.-—Zuid-Amerika vertoont in vorm eenige overeenkomst niet Afrika. Golven en schiereilanden van eenige beteekenis heeft het niet. Naar de grootte is Ame-

Sluiten