Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. EUROPA.

§ IO. Omtrek. Plet W. en Z. van Europa is het sterkst ingesneden. In 't N. slechts de Witte zee. Op de westkust vinden we de drukstbevaren deelen der oceanen; Noordzee en Kanaal. De Noordzee is gemiddeld slechts 90 M diep, en zonder een diepe geul langs de Zuidkust van Noorwegen maar 5° Het Skagerrak, het Kattegat, verder de Sont en de beide Belten geven toegang tot de Oostzee (gemidd. slechts 55 M. diep). De Iersche zee scheidt Ierland van Groot-Brittannië. In den rechten hoek tusschen Spanje en Frankrijk dringt de stormachtig Biskaaische golf binnen. De straat van Gibraltar verleent toegang tot de Middellandsche zee, waarin we een westelijk (gemidd. 1600 M. diep) deel (tot Sicilië) en een oostelijk (gemidd. 1450 M.) onderscheiden. Afgezonderd ligt nog de Zwarte zee (gemidd. noo M. diep), met de Middellandsche door de straat der Dardanellen (Hellespont), de zee van Marmora en de straat van Konstantinopel (Bosporus) verbonden. De onderdeelen van de genoemde zeeën op de kaart op te zoeken! Zoo ook de eilanden en schiereilanden van Europa! De Kaspische zee is een groot zoutwatermeer, ruim 13 maal zoo groot als Nederland.

§ 11' Hoogte. Door een lijn van den Rijn naar den Dnjeprmond wordt het vasteland van Europa in een zuidwestelijk en zuidelijk, grootendeels hoog en bergachtig en een noordoostelijk en oostelijk, hoofdzakelijk laag en \lak gedeelte gescheiden. Op de randen van dit laatste staan drie berglanden: het Skandinavische bergland, de Oeral en de Kaukasus. Het groote Europeesche laagland is in 't O. het breedst; het beslaat daar als Russisch of Oosteuropeesch laagland de gansche oosthelft van Europa. Tusschen de Weichsel en de hoogten , die in Noord-Frankrijk bij Calais de kust bereiken, is het als Germaansch laagland veel smaller. Als Fransch laagland eindigt het aan den voet der Pyreneeën.

De kern van Europa's bergland is het hooggebergte der

Sluiten