is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bordeaux (300) voor zeeschepen bereikbaar, met wijnhandel.

In het Moezelgebied ligt Nancy, in het Fransche deel van Lotharingen, na 1871 sterk opgekomen.

In het Rhónegebied: Besangon met horlogefabrieken; Dijon met handel in Bourgognewijnen, en Lyon (500), de derde stad des rijks, met zijdefabrieken en -handel. Zuidwestwaarts St. Etienne (140) met ijzerfabrieken.

Aan de Middellandsche zee Marseille (435), met veel handel, vooral op Algerië, de Levant en Indië. Toulon is een oorlogshaven, Nizza de grootste der hotelsteden aan de Riviera. Monaco met zijn speelbank is een vorstendommetje.

§ 44. Het Britsche koninkrijk. Groot-Brittannië is in 't ZO. laagland, waarin zich heuvelrijen verheffen. Xaar dezen kant stroomen de Theems en de Humber. Deze zoowel als de andere Britsche rivieren: de Forth, de Clyde, de kleine Mersey en de Severn, hebben breede mondingen, waarin de getijden, tot voordeel van den handel, hunne werking krachtig doen gevoelen. Het \\ . en N. is bergland, dat evenwel niet overal samenhangt, maar waarvan de deelen door laagten zijn gescheiden, die het binnenlandsch verkeer in het kanalen- en sporenrijk land bevorderen. Het lage bergland van Cornwall bezit koper en tin. Het zuidelijke deel van het bergland van Wales heeft kolen en ijzer; I het Peak- en Penninisch gebergte eveneens. De Znidschotsche gebergten worden door de kolen- en ijzerrijke Schotsche Laaglanden gescheiden van de woeste, veenrijke Schotsche Hooglanden (hoogste top de Ben Nevis, 1300 M.), ten \\ . van welke de bergachtige^Hebriden liggen. Noordelijk de Orka den en de Shet land-ei lan den. Schotlands westkust heeft vele fjordachtige insnijdingen.

Ierland, door de Iersehe zee met het Noorder- en het St. Georges-kanaal van Groot-Brittannië gescheiden, is in t midden laag en rijk aan uitgestrekte venen, terwijl aan de randen berggroepen liggen, o. a. de Kerrybergen in 't Z\\ . Op de westkust loopt de Shannon uit.