Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 49. Het koninkrijk Italië is bijna 9 maal zoo groot en heeft 6 maal zooveel inwoners als Nederland. Het Italiaansch is een Romaansche taal.

Italië bestaat uit de aan den west- en noordkust door de Alpen omzoomde Po vlakte, het Appennijnsch schiereiland en de eilanden Sardinië, Elbe en Sicilië. Geheel ingesloten door Italiaansch gebied is het republiekje San Marino.

De Alpen, die naar den kant van Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk een grensmuur vormen, zijn tegenwoordig doorsneden door vele kunstwegen, waaronder eenige spoorwegen. Naar Frankrijk is de spoorweg door den MontCenis-tunnel een belangrijke gemeenschapsvveg, die Lyon en Turijn, verder ook West-Europa met Italië verbindt. Naar Zwitserland gaan de nog veel gewichtiger Gothardspoorweg, de kortste verbinding tusschen Middel-Europa en de Middellandsche zee en de nieuwe Simplon-spoorweg. De spoorwegen over den Hrenner en den Semmeringpas brengen de gemeenschap tot stand niet Zuid-Duitschland en Oostenrijk. De Brennerspoorweg bereikt langs het Etschof Adige-dal de Po-vlakte.

De Po ontspringt op den 3800 M. hoogen Monto Viso. 't Is bijna geheel een rivier der laagvlakte, die langs vele bijrivieren o. a. den Ticino (lago Maggiore), de Adda (Como meer) en den Mincio (Gardameer) rijken watertoevoer van de Alpen ontvangt. Ze vormt een moerassige delta, ten N. waarvan de kust lagunen (== haffen) bezit. De Povlakte is zeer vruchtbaar, dichtbevolkt en rijk aan steden.

Door het schiereiland loopen de holenrijke Apennijnen, clic de aanzienlijkste breedte en de grootste hoogte bereiken in de Abruzzen (Gran Sasso 2900 M.). Ten W. van de Apennijnen zijn lagere gebergten, waaronder van vulkanischen aard; bij de schoone golf van Napels de 1200 M. hooge Vesuvius. Op het bergachtige Sicilië verheft zicli de reusachtige vulkaan Etna (3300 M.). Italië's westkust is op vele plaatsen moerassig (ma re min en) en ongezond. De rivieren van het schiereiland (Arno, Tiber, Volturno) BOS—NIERMKVKR, Lttrb. /.. en V., 7e druk. 5

Sluiten