Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Griekenland. Het kanaal door de landengte van Korinthe snijdt den weg om kaap Matapan af. Patras in het W. en Syra op een der Cy klad en, zijn handelsteden. De Ionische eilanden verbouwen veel krenten. I)e groote mogendheden beheeren het eiland Kreta; de bewoners zijn Grieken, die voor een klein deel tot den Islam zijn overgegaan.

H. AZIË.

§ 51 Grootte. Ligging. Grenzen. Azië is ongeveer 4% maal zoo groot als Europa, dat als een groot schiereiland van Azië kan worden beschouwd. Het strekt zich eenige graden verder naar het N. uit dan Europa; de 70ste breedtecirkel, die over het uiterste noorden van Noorwegen loopt, snijdt in Azië over een aanzienlijke uit

gestrektheid het bijna geheel onbewoonde toendragebied,

het terrein der mossteppen, die op eenige diepte het gansche jaar door bevroren zijn. — Naar het Z. strekt het zich veel verder uit. Terwijl de 40ste parallelcirkel Spanje, Calabrië en Noord-Griekenland snijdt, loopt hij door het midden van Azië: over het I'amirhoogland en l'eking. I Iet vasteland van Azië reikt bijna tot aan den aequator, en deze snijdt de drie Groote Soenda-eilanden Sumatra, Horneo en Celebes.

Met Europa is Azië verbonden over de geheele lengte van het Oeralgebergte, de Kaspische zee en den Kaukasus. Met Afrika hangt het alleen door de landengte van Suez samen; verder is het ervan gescheiden door de diepe, lange en smalle Roode zee. I11 't W. grenst het bovendien aan de Middellandsche zee. In 't Z., O. en N. zijn zeegrenzen. Welker Van noordwestelijk Amerika is Azië gescheiden door de smalle, ondiepe Beringstraat.

§52. Omtrek. Azië heeft vele schiereilanden en eilanden, maar de romp is ten opzichte van de leden veel grooter

dan bij Europa.

De minste schiereilanden en eilanden heeft de noordkust. De oostkust heeft twee groote schiereilanden (Kamt-

Sluiten