Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het deftige Westend is de zetel van het hof, den hoogen adel en de volksvertegenwoordiging; het Kasten d met zijn reusachtige dokken is de havenstad; de groote industriewijken liggen ten XO. van de City en bezuiden de Theems. — Met Londen samengegroeid is o. a. Greenwich met zijn beroemde sterrenwacht. Woolwich is de artilleriestad met groote geschutgieterij. Chatham (80) is een oorlogshaven. Windsor (15) heeft een koninklijk kasteel met park.

Aan de zuidkust: Dover (45) met groote havenwerken, overvaart naar Calais; Brighton (170), groote badplaats; Portsmouth (210), eerste oorlogshaven met de grootste marinewerven en de kolossale reede van Spithead; Southampton (110), uitgangspunt voor de stoombootvaart op vele buiteneuropeesche havens; Devonport, de tweede oorlogshaven, één stad met de transitohaven Plymouth (200).

Bij 't Verkeerde Kanaal de handels- en fabriekstad Bristol (375)i welker handel in de 17e eeuw ternauwernood bij dien van Londen achterstond; nog altijd heeft het groote beteekenis, maar de rang van eerste handelstad op Amerika werd haar ontnomen door Iïiverpool, dat een krachtigen steun vond in de natuurlijke rijkdommen van de omgeving (kool en ijzer), die een industrie tot bloei deden komen, welke den handel op Amerika met onweerstaanbare kracht tot zich trok.

Aan de oostkust der Kngelsche vlakte is Huil (275) aan de Humber de voornaamste haven, door den uitvoer van het industriegebied er achter. De oostkust van Engeland heeft groote visscherij; voor den vischhandel is Grimsby (65) de voornaamste markt, verder Londen, Huil, Yarmouth, Lowestoft. Harwich (10) en Oueenboro zijn voorhavens van Londen, met vaste lijnen op Nederland. Over Norwich (120), in de 16e eeuw nog een zeehaven, kwam de lakenfabrikatie uit Vlaanderen Engeland binnen. Het veenen zeekleigebied 0111 de Washbaai (Fendistrict) is men in de 16e eeuw begonnen in te polderen, onder Hollandsche leiding; een deel heet Holland.

Het W. en N, van Groot-Brittannie is bergland, maar

Sluiten