Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. ZUID-EUROPA.

§ 12. Spanje en Portugal. Spanje: 15 X Nederland. Invv.: 3'/4 X Nederland. Portugal: 22/3 X Nederland. Invv.: als Nederland.

Het westelijke der drie Zuideuropeesche schiereilanden is liet scherpst van Europa's romp afgesloten en ligt dus vrij geïsoleerd. I)e geringe kustontwikkeling zoowel als de bodemgesteldheid belemmeren liet verkeer tusschen zee en binnenland. Het grootste deel des lands wordt ingenomen door het centrale hoogland. In 't NO. en Z. is dit door laagvlakten begrensd, terwijl zich op den buitenrand van beide laagvlakten weer een hooggebergte verheft. Kleinere kustvlakten liggen aan de west- en oostkust.

Het binnenland heeft een droog klimaat met groote temperatuursverschillen tusschen zomer en winter. Madrid (650 M.) ontvangt jaarlijks slechts 38 cM. regen. Het vriest er wel eens zoo sterk, dat men er in December en Januari kan schaatsenrijden. In den korten, maar lieeten zomer is er dagelijks gemiddeld niet minder dan 270' verschil tusschen hoogste en laagste temperatuur, een echt plateauklimaat alzoo. Ten gevolge van de geringe regenhoeveelheid zijn zelfs de groote rivieren des zomers arm aan water, met uitzondering van den Guadalquivir, die water ontvangt van de Siërra Nevada (= sneeuwgebergte).

Beschouwen wij eerst het Centrale hoogland. Het staat enkel langs bergpassen, enge rivierdalen en onherbergzame parainera's (d. z. hoogvlakten in de bergketenen, door steilwandige toppen gescheiden), met de kuststreken in gemeenschap. Het is een eentonig land, zeer arm aan bosch, waarvan de horizon wordt gevormd door de steile, meest met struikgewas bedekte, zaagvormige kammen (Siërra's) der randgebergten; alleen het noordelijk kustgebergte heeft dien zaagvorm niet. De kudden merinos, die op de hoogvlakten rondzwerven, trekken in den winter naar de dalen van Estremadura, het zuidwestelijk terras-

Sluiten