Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende marmergroeven. In Toskane ligt Florence (165), in een mooi en vruchtbaar bekken der Arno, in de middeleeuwen het beroemdste centrum van geestelijk leven, vooral der dichtkunst, waardoor het dialect van Toscane de schrijftaal van Italië werd. De prachtige gebouwen en kunstverzamelingen zijn vooral uit de i5e eeuw, den grooten tijd der Medici; belangrijke kunstnijverheid (terracotta's, majolica's, marmerwerk, stroovlechtwerk). 1'isa (30), ,,la morta , heeft door de aanslibbing van den Arno mond zijn handel verloren aan Livorno (85), dat echter tegen Genua niet op kan. In het oude Latium zijn de heuvels vruchtbaar en wel bevolkt, maar uitgestrekt zijn de door malaria schier onbewoonbare kustvlakten, vooral de Campagna di Roma en ten Z. daarvan de Pontijnsche moerassen. De Campagna was in de oudheid beter bevolkt, maar de malaria heeft zich uitgebreid met het grootgrondbezit: dit verving de bouwlanden door weiden, liet daarom de afvoerkanalen vervallen en de jaarlijksche, zware banjirs van den Tiber, door de ontwouding verergerd, deden de rest. Waar kleine zeeschepen in de oudheid den Tiber nog konden opvaren, ontstond in voor de banjirs veilige hgging, op heuvels, Rome (440). Van deze stad uit, gelegen in 't midden van Italië's westkust, in het centrum tevens van de Middellandsche zee, ging de wereldheerschappij van de Romeinen en die van den 1 aus. Bouwvverken uit alle tijdperken en velerlei kunstschatten zijn de roem van „het eeuwige Rome", dat de zetel is van den Paus (het Vaticaan), zoowel als hoofd- en residentiestad (het Quirinaal) van Italië. Handel en industrie staan bij die der andere groote steden achter en het in de oudheid zoo groote zeeverkeer heeft opgehouden.

Zuid-Italië vormde tot i8f>o met Sicilië het koninkrijk Napels. De gevolgen van een slecht bestuur zijn hier nog niet verdwenen. Het land ten W. van de Apennijnen heet Campanië. Beroemd om hare schoonheid en vruchtbaarheid is de Campagna Felice, waarin Napels (515) ligt, de grootste stad en tweede havenstad des lands. Voor

Sluiten