Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwstreek langs de rivieren nabij Rotterdam: Merwede, Noord, Nieuwe Maas. De scheepsbouw breidt zich krachtig uit. Nederland is daarvoor het vijfde land der wereld.

Verder zijn door plaatselijke oorzaken in allerlei andere terreinen industrieën ontstaan, waarvan de grootste en veelzijdigste is die der Zaanstreek, ontstaan onder invloed van Amsterdam, in een vlakke, opene streek, waar de wind op groote schaal als beweegkracht gebruikt kon worden en de Zaan een goede, open afvoerweg bood.

§ 15. Handel. Deze is te onderscheiden in goederenhandel en geldhandel.

De goederenhandel valt weer te verdeelen in binnenlandsche en buitenlandsche handel.

De eerste wordt begunstigd door de omstandigheid, dat ons land uit twee helften bestaat, het alluvium en het diluvium, die hun verschillende producten tegen elkaar uitwisselen. Zij houdt zich verder bezig met den verkoop der landbouw-, tuinbouw- en veeteeltproducten, o. a. op de vele drukbezochte markten, en met het verhandelen van fabrikaten, voor een groot deel in de winkels der steden.

Van den buitenlandschen handel zijn de voornaamste takken:

1. Handel in koloniale producten. Het grootst is de invoer van tabak en koffie (de laatste niet alleen uit Oost-Indie, nog meer uit Brazilië); verder rijst, thee, kina, tin, kopra, muskaatnoten en foelie, indigo, cacao, getah pertja, kaoetsjoek. Het binnenlandsch verbruik omvat voor de meeste slechts een klein deel van den aanvoer. Andere producten der koloniën, die weinig of in 't geheel niet naar het moederland gaan, worden toch door hier gevestigde handelsinstellingen verhandeld, b.v. suiker, petroleum.

2. Uitvoer van landbouw-, tuinbouw- en veeteeltproducten, reeds genoemd in § 11.

3. Invoer van grondstoffen en brandstoffen voor de industrie. Onder de eerste o. a. katoen (garens en ongesponnen), hout, ijzer, vetten voor de margarine.

18*

Sluiten