Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds vele jaren bij tusschenpoozen aan de orde. De moeite waard zou het zijn : ongeveer bezuiden een lijn van Hoorn naar het Keteldiep bestaat de grond bijna geheel uit klei en noordwaarts daarvan zijn nog twee kleibodems: oostelijk van een lijn Mirns—Keteldiep en westelijk van een lijn oostpunt Wieringen—noordoostpunt Drechterland. Het jongste plan wenscht deze drie baaien grootendeels droog te leggen en daartusschen, waar meest zandgrond ligt, open te houden een IJselmeer, dat een zoetwatermeer zou moeten worden door een afsluitdijk van \\ ieringen naar 1 iaam (bezuiden Makkum). Daarin zouden niet alleen IJsel en Zwarte W ater uitmonden, maar ook een breede scheepvaartweg van het IJ, uit te sparen door de zuidelijke k°m in twee gedeelten droog te leggen. Meer dan 2300 KM land zou men winnen, of ruim de oppervlakte van G10ningen. De groote voordeelen van den afsluitdam zouden zijn, dat men de overige dijken minder zwaar zou kunnen maken, en dat men uit het meer zoet water kon inlaten in Frieslands boezem, die daaraan s zomers groot gebrekheeft en waardoor de geheele afwatering van Friesland sterk verbeterd zou kunnen worden. \\ ant men durft in Friesland 's winters niet genoeg uit te laten, uit vrees van 's zomers te kort te komen. De zoetwatervisschei ij in het meer zou stellig niet tegen het groot belang der Zuiderzeevisscherij opwegen; de visch zou moeten wijken voor het bouwland, zoo goed als schapen en konijnen voor de dennen.

B. DE OOST-INDISCHE ARCHIPEL.

§ 28. Zeeën en eilanden. De zeeen van de tusschen twee werelddeelen gelegen Indische Archipel noemt men samen de Austraal-Aziatische zee. Hare westhelft bereikt in de straat van Malaka, de zuidhelft van de Zuidchineesche zee, de Gaspar- en Karimatastraten en dejavazee nergens een grooter diepte dan 200 M., meestal zelfs geen 50 M. Ken dergelijk ondiep

Sluiten