is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bergland van Java, grootendeels in de Preanger (Regentschappen) gelegen. Het begint in Zuid-Bantam met dichte bosch- en rietwildernissen, oostwaarts opstijgend tot een ruw bergland met zware terreinvormen, waarin, bezuiden Lebak, de kleine heidensche stain der Badoewi's huist.-— Van het Preanger Bergland is het belangrijkste deel het land der jonge, deels nog werkende vulkanen, in 't NW. aanvangend met het tweelingpaar Salak en Gede, waartegen groote theelanden liggen. Op den flauw hellenden, met sawahterrassen bedekten zuidvoet ligt Soekaboemi (15), om zijn frisch klimaat gezocht. Vulkaanrijen omsluiten de voormalige meerbeddingen, die thans de zeer effene plateau's van Bandoeng en Garoet vormen. Beide zijn met sawah's bedekt; tegen de berghellingen zijn, vooral om het plateau van Bandoeng, te midden der wouden kinatuinen gelegen; zoo bijv. tegen den Tangkoeban Prahoe, die een grootschen dubbelkrater heeft. Bandoeng (47) is een snelgroeiende stad, Garoet (15) een gezondheidstation. Hierbij liggen de Papandajan (= smederij) met heftig stoomende solfataren in een zijner wijde kraters en de Goentoer, met grauwe, ruwe lavastroomen. De Tji Taroem en Tji Manoek verlaten de meervlakten door enge diepe kloven, waarin de eerste een prachtige waterval vormt, de Halimoen (= nevel)-val. Afzonderlijk verrijst boven Cheribon de indrukwekkende Tj eri mai-kegel, de hoogste berg van West-Java.

De Zuid-Preanger is een weinig bewoond hellingland, door diepe ravijnen doorploegd; zeer kleine kustvlakten zijn door duinenrijen afgesloten; een goede haven biedt alleen de Wijnkoopersbaai.

Aan Java's Westkust liggen de haventjes Laboean en Anjer.

Waar Java zich versmalt, versmalt zich ook zijn gebergte en neemt den ketenvorm aan. De hoofdketen verheft zich in 't midden tot den majestueuzen kegel van den Slamat, en verbreedt zich in 't Oosten tot het Diëng-gebergte, waar op een vlakken kraterbodem, het Diëng-plateau, de