Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sneeuw bedekte toppen aan de Zuidkust zichtbaar zijn Zuidwaarts daarvan ligt een groote laagvlakte, langs zee door een breeden moerasgordel omzoomd.

De Papoea's der kusten vertoonen in uiterlijk, taaien geaardheid groote verschillen. Er zijn zeer woeste en ook meer vredelievende stammen. Hongi-tochten (raak-tochten) zijn nog in vele kuststreken aan de orde, en slavenhandel evenzoo. Toch ontbreekt het niet aan aanleg, zelfs aan kunstzin. Sedert enkele jaren is de vestiging van ons gezag begonnen. Daartoe zijn bestuursposten gesticht te Manokwari, Fakfak en Merauke en de Zuidoostkust is tot een zelfstandige assistent-residentie gemaakt, met Merauke als hoofdplaats.

C. NEDERLANDSCH WEST-INDIË.

§ 44- Suriname. In 1667, in een tijd toen men liever plantage-koloniën had dan bezittingen in de gematigde luchtstreek, leek de ruil Nieuw-Nederland—Suriname voor ons land niet slecht. Een hoogen bloei heeft Suriname echter nooit bere.kt en na de afschaffing der slavernij in 1863 is het sterk achteruitgegaan. Pas in den jongsten tijd begint Nederland wat voor zijn verwaarloosde kolonie te doen en is werkelijk eenige verbetering te bespeuren.

I och is ze nog gering. Het in cultuur gebrachte land beslaat ± 160 KM2 of ruim een duizendste deel der kolonie, die 4 5 X zoo groot is als Nederland. In een strook achter de kustmoerassen, voornamelijk tusschen Coppename en Marowyne, hebben de voorvaderen de plantages aangelegd, zooals zij er nog liggen: door dijken omringd en doorsneden door vaarten en slooten, die bij vloed met sluizen afgesloten worden; schier alle verkeer gaat te water. De vroeger belangrijke koffiecultuur is verdwenen, die van suiker heeft zich alleen op enkele groote plantages gehandhaafd, de cacao teelt was tot 1902 van belang, maar gaat hard achteruit door een ziekte; die van bananen tracht men thans te bevorderen. Nog meer gesukkel

Sluiten