Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden zich nog meer afgezonderd en zijn sober genoeg om ongeveer geheel in eigen behoeften te kunnen voorzien.

Het bergland is pas in de allerlaatste jaren beter bekend geworden door een reeks onderzoekingstochten. Het schijnt zijn hoogste verheffingen te hebben in de ketenen, die de boven-Coppename omringen (tot 1160 M.).

De grenzen tusschen Suriname en de naburige landen staan nog niet vast. De driehoek tusschen de twee hoofdtakken der Marowyne, waarover wij geschil hadden met Frankrijk, werd ons in 1888 door den tsaar als scheidsrechter toegewezen. Maar nu is nog onzeker of de grens langs de Litani of langs de Marowynekreek moet loopen. Evenzoo is in 't W., aan de boven-Corantijn, nog keus tusschen Coeroni en Nieuwe Rivier, terwijl ook de grens met Hrazilië nog slechts gedeeltelijk bekend is.

§ 45. De Nederlandsche Antillen. Van de WestIndische eilanden bezit Nederland de drie belangrijkste eilanden beneden den wind en twee en een half der onbeduidendste van de bovenwindsche. De eerste zijn Curagao, Bonaire en Aruba, heuvelige eilanden, die sterk van de droogte te lijden hebben. Lagen ze in den Oost-Indischen Archipel, ze zouden , behalve Curagao, niet of nauwelijks de moeite van het noemen waard geacht worden. — Onder de flora overheerschen cactussen, opuntia's en agaven. Geiten- en schapenteelt zijn er van belang. De bevolking bestaat overwegend uit negers, waarvan de meesten Katholiek zijn. Hare taal is het Papiamento, een mengelmoes van Indiaansche, Spaansche en Hollandsche bestanddeelen.

Curagao heeft nog geen derde der grootte van Zeeland (zie het kaartje op blad 44 van den Schoolatlas). In de 18e eeuw werd het rijk, door smokkelhandel op de Spaansche koloniën en zijn besten tijd had het in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog. Thans wordt vooral handel op Venezuela gedreven, wanneer de toestanden in dat land het toelaten. De grond is meest in handen van groote plantagehouders, waaronder vele Israëlieten. De cultuur van aardnoten (Curagao'sche mangelen) is verminderd door de groote pro-

Sluiten