Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrogende werking zeer gevreesd. Ook de Föhn is dus een valwind, maar doordien hij neervalt langs dalen die minder warm zijn, komt hij beneden als een warme wind. Föhn-achtige winden komen ook bij vele andere gebergten voor.

§ 9- Waterdamp en Neerslag. Het water op Aarde volbrengt een eindeloozen kringloop uit de lucht naar de vaste aarde, en van deze naar de oceanen en weer naar de lucht, of weer rechtstreeks naar de laatste, terwijl een klein deel onderweg de organismen helpt voeden. — Hoe groot het gedeelte is, dat zich aan dien kringloop onttrekt, door ver in de aardschors door te dringen, is onbekend, maar in elk geval wordt dit verlies vergoed door de groote massa water, die als damp bij vulkanische uitbarstingen te voorschijn komt.

Van groot belang in de huishouding der natuur is het water in den dampkring, in de vormen van damp, wolken en neerslag (regen, sneeuw, hagel, dauw, rijp).

Steeds bevat de lucht waterdamp, maar in de woestijnen in zeer geringe hoeveelheid. Warme lucht kan veel meer waterdamp bevatten dan koude, kan een grootere absolute y°cht,gheid hebben (meer grammen waterdamp per M lucht). In onze vochtige streken heeft de lucht des winters een groote betrekkelijke vochtigheid (aanwezige waterdamp uitgedrukt in °/0 der maximale hoeveelheid) , ja is veelal met waterdamp verzadigd. Heeft er in het laatste geval afkoeling plaats, zoo gaat een gedeelte van den damp uit den onzichtbaren gasvorm over in fijne waterdruppels van gemiddeld 0,02 m.M. doorsnede: er vormen zich wolken. Heeft deze afkoeling aan de oppervlakte plaats, dan noemt men de wolken mist of nevel; deze komt voor als de onderste luchtlaag kouder is dan de aardoppervlakte, zoodat de verdamping der laatste onmiddellijk verdicht wordt; maar ook omgekeerd als een warmere, vochtige luchtstroom over een koud, met sneeuw of ijs bedekt oppervlak strijkt (poolnevels). Veel menigvuldiger geschiedt de wolkenvorming in de

Sluiten