Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroom met temperaturen van o tot —1°. Uit de Zuidelijke IJszee dringt langs de Oostkust van Patagonië de voortzetting van den Kaap-Hoornstroom, de Falklandstroom binnen. Langs Afrika's westkust wordt de Benguelastroom gevoed door water van het Z.

In den Grooten oceaan is het stelsel van de twee Aequatoriale stroomingen met den tegenstroom tusschen beide geheel ontwikkeld. De Koero Sjiwo of Japansche stroom, is analoog met den Golfstroom; ze steekt den oceaan over en de Californische stroom keert naar den Noordelijken Aequatorialen stroom terug. De smalle en ondiepe Beringstraat maakt evenwel een uitwisseling van water met de Noordpoolzee op groote schaal onmogelijk. De zee van Ochotsk zendt kleine koudwaterstroomen uit. De Zuidelijke Aequatoriale stroom staat, evenals de Noordelijke, een deel van zijn water aan den Aequatorialen Tegenstroom af; maar het grootste deel buigt ten O. van Nieuw-Zeeland en van Australië (Oostaustralische stroom) om, waarna het als Westenwind Drift zich naar Zuid-Amerika's westkust keert en eindelijk als Perustroom weer dien Zuidelijken Aequatorialen stroom voedt.

In den Indischen oceaan is een Aequatoriale Tegenstroom ing alleen in onzen winter aanwezig; in onzen zomer is de Noordelijke Aequatoriale strooming vervangen door de Zuidwest'moesondrift. De Aequatoriale stroom op het zuidelijk halfrond splitst zich ter weerszijden van Madagaskar, en beide stroomen, de Agul li asen de Maskarenenstroom, buigen onder den .posten graad ZB. oostwaarts, om met den Westenwind Drift samen te vallen, die dus ten Z. van de continenten het zuidelijk halfrond omstroomt en op drie plaatsen, nl. langs de westkusten der vastelanden , als B e n g u e 1 a-, W e s taustralische en Peruaansche stroom, aan de drie oceanen water toezendt.

De oorzaken voor het ontstaan der zeestroomingen zijn misschien zoowel te zoeken in de werking der winden als

Sluiten