Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buisvormig, het bloemdek, de kelk of de bloemkroon, als het een

lange buis is, met korte tandjes (fig. m).

Bij kelk, een krans van blaadjes op den kelk (fig. ïv).

Bij kroon, een kroontje, gevormd door de tongetjes van de bloembladen bjj de anjelierachtigen, ook het kroontje bij de nareis.

Bijseherm, een bloei wijze, waarbij aan den top van den stencrel een bloem staat, terwiil aan weerszijden

van deze of alleen aan eene zjjde, jongere bloemen Fi6- '»• iv.

staan, die steeds jonger zijn, hoe verder zjj zich van de topbloem bevinden. Een bijseherm heet los, als de bloemen ver van elkaar staan, dus de stelen lang zijn. Door de sterkere ontwikkeling der buitenste takken komen de bloemen vaak op gelijke hoogte te staan en lykt het bjjscherm veel op een scherm.

Centraal, in het middelpunt stoand.

Cleistogaam, bloemen, die, als de geslachtsorganen ontwikkeld zjjn, gesloten bljjven (als knoppen). Meestal komen aan dezelfde plant ook bloemen voor, die zich openen.

Cylindrisch, op de doorsnede cirkelrond.

Dakpansgewijs, als dakpannen over elkaar liggend, zoodat de rand der binnenste door de toppen der buitenste bladen bedekt wordt.

Dekschubben, schubben aan den voet van den kelk.

Dekvliesje, het teere, meest witte vliesje, dat bij vele varens de vruchthoopjes, althans in de jeugd , bedekt.

Doorgroeid, een blad, waardoor de stengel heengaat.

Doosvrucht, iedere droge, openspringende vrucht.

Dopvrucht, een eenzadige, niet openspringende vrucht, waarin het zaadje niet geheel met den vruchtwand vergroeid is.

Drietallig, drie bijeenstaand, b.v. de bladen der klaver.

Drievoudig gevind, zie Samengesteld blad.

Dubbel gevind, zie Samengesteld blad.

Dubbel-gezaagd, een gezaagd blad, dat in de zaagtanden weer kleine insnijdingen bezit.

Eenhuizig, mannelijke en vrouwelijke bloemen gescheiden, maar op dezelfde plant voorkomend.

Eenslachtig, bloemen, die alleen meeldraden of alleen stampers bevatten.

Eenzijdige tros, zie Tros.

Eindelingsch, zie Eindstandig.

Eindstandig, een bloem of bloeiwjjze, als deze alleen aan het eind van den stengel voorkomt.

Sluiten