Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kruiden met ranken. Planten 1- of 2-huizig. Vrucht een bes.

Cucurbitaceeën «76\ 10 Bloemkroon symmetrisch, 2-lippig, van boven gespleten. Helmknopjes

vergroeid. Stempel ten laatste 2-lobbig.

Lobeliaceeën 6ï3. Bloemen reeelmatie. Meeldraden vrij 12

11 Bloemen in trossen. Meeldraden 1-3. Bloemkroon 5-spletig (fig. Lxxirt, b). Valerianaceeën «8». Bloemen 5-9 bijeen, in een bijna kubusvormig, eindelingsch hoofdje. Meeldraden 8-10. Bloemkroon

4-o-aeeiig

Zie ook Ecbiillium blz. 0 3H.

12 Stijl aan den top in 2-5 stempels gedeeld. Doosvrucht 2-5-hokkig.

Bloemkroon blauw of violet, zelden wit. Campanulaceeën «?». Stijl enkelvoudig, met knopvormigen stempel. Doosvrucht 1-hokkig.

Bloemen in trossen, wit. klein Samolus 3!3.

Zie ook E c h i n o p s blz. 3 33.

13 Bladen verspreid 14

Bladen tegenoverstaand of in kransen van 3 15

14 Meeldraden 8-(10), op een bovenstandige schijf ingeplant.

V acc f n i u m 36'f.

Meeldraden ^ Vrucht met 4 vleugels. Sierheester of boom . . . Hal és ia 570.

15 Meeldraden 5, op de bloemkroon ingeplant. Bladen tegenoverstaand.

Caprifoliaceeën H*3. Meeldraden 4. Bladen tegenoverstaand of in kransen van 3. Bloemen tot diclito

hoofdjes vereenigd Cepha 1 an t h u s ONO.

I(ï Vrnrhthpoinspl 4-rWliff in (\AU eenzadipe vruchties uit¬

eenvallend (fig. LXXlIa, b) 17

Vruchtbeginsels 2 (soms met 2 klieren afwisselend en dan schiinbaar 41. Meeldraden 5. Bladen meest tegen¬

overstaand 18 1 lg' '

Vruchtbeginsel 1, niet vierdeelig, meest enkelvoudig 19

17 Bladen tegenoverstaand. Bloemkroon meest symmetrisch, 21ippig.

Meeldraden 4, 2 langer en 2 korter, zelden slechts 2. L a b i a t e n liif. Bladen verspreid. Bloemkroon 5-spletig, soms symmetrisch. Meeldraden 5 Asperifolieën 3fMt.

18 Bloemkroon trechtervormig. Helmdraden vrij. Stuifmeel poedervormig.

Zaden zonder haarkuif. Bloemen alleenstaand in de bladoksels.

Stengel liggend Vinca S8S.

Bloemkroon stervormig. Helmdraden vergroeid. Stuifmeel tot wasachtige massa s samengebald. Zaden met haarkuif. Bloemen in schermen. Stengel rechtopstaand

Asclepiadaceeüh 5 5 •

Sluiten