Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meeldraden 4, 2 langere en 2 kortere. Bloemkroon klok-trechtervormig, lichtblauw-rose. Doosvracht eirond Paulównia«9i.

39 Stengel rechtopstaand of bijna rechtopstaand. Bloemkroon 2-lippig. 40 Stengel windend, dun. Bloemen klein, in hoopjes. Bloenikroonslippen

gelijk C u s c ü t a s&r.

40 Bloemen der bloeiwijze naar de zijden staand. Schubben verspreid.

Orobanche HHS. Bloemen «er bloeiwijze alle naar één zijde gekeerd. Schubben tegenoverstaand.

Lathraéa Hf.

41 Kroonslippen gelijk ,42

Kroonslippen ongelijk 43

4'2 Bladen wortelstandig, zelden tegenoverstaand. Bloemen in bolvormige of rolronde aren, klein. Bloemkroon droogvliezig, met ver uitstekende

meeldraden Plantaginaceeen HH3.

Bladen tegenoverstaand. Bloemen alleenstaand of in trossen.

Soorten van Gent ia na 3!». Bladen verspreid. Bloemen alleenstaand, zittend in de bladoksels.

Plant 0,02 0 08 Centiinculus Sin.

Zie ook Salpiglóssis blz. OOO.

43 Meeldraden 3 Kelk diep 2-spletig. Kroonbuis aan de eene zijde ge¬

spleten. Bladen tegenoverstaand Móntia 330.

Meeldraden 2 44

Meeldraden 4, 2 langere en 2 kortere, soms ook 4 even lange . . 45

44 Bloemkroon gespoord, 2-lippig. Vruchtbeginsel 1-hokkig. Bladen wortel-

standig (in het water ondergedoken) . Lentibulariaceeen «39. Bloemkroon ongespoord, bijna stervormig en ongelijk 4-slippig. of trechtervormig en bijna 2-lippig. Vruchtbeginsel 2-hokkig.

Stengel bebladerd, soms met bijna schubvormige bladen. Eenige geslachten der Scrophulariaceegn HO!. 45 Bloemkroon trechtervormig, ongelijk 5-lobbig of -slippig. 46

liloemkroon 1- oi '2-lippig (soms gespoord) of ongelijk 4- Fj LXXV

slippig 47 ' '

40 Vruchtbeginsel 4 hokkig, later in 4 eenzadige nootjes uiteenvallend. Meeldraden 2-machtig (fig. lxxv) . . . . Verbenaceeên HHH. Vruchtbeginsel 2-hokkig. Meeldraden 2-machlig mei 1 onvruciitbare meeldraad.

Bloemen purperrose. 8ierpianten Incarvilioa fi0.!.

47 Bloemkroon 2-lippig (soms gespoord) of ongelijk 4-slippig. Vrucht

2-hokkig Scrophulariaceeën HOS.

Bloemkroon 1-lippig met 3-slippigen zoom. Vrucht 2-liokkig. Bloemen wit, violet oi' blauw. Sierplanten A ca n i h u-. «««.

Sluiten