Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klasse IV. TetrAndl'ia. Vierhelmigen.

1 Waterplanten i>

Boomen of heesters 4

Kruidachtige planten 12

2 Bloemen in gesteelde aren. Bloemdek schijnbaar 4-deelig. Bladen ver¬

spreid. zeldzamer tegenoverstaand, drijvend of ondergedoken.

Potamogéton IKI.

Bloemen alleenstaand in de bladoksels 3

3 Bladen tegenoverstaand. Bloemkroon ontbrekend. Kelk 4-deelig.

Isnardia 48&.

Bladen in rosetten opeengehoopt. Bloemkroon 4-bladig Trap a 4H9

4 Bloemen vóór de bladen verschijnend 5

Bloemen tegelijk met of na de bladen verschijnend 6

5 Bloemen in bundels of hoofdjes. Vruchtbeginsel onderstandig. Bloem¬

dek 3-8-spletig Ulmus «««.

Bloemen in schermen, door een 4-bladig omhulsel omgeven, geel. Bloemkroon 4-bladig. Kelk zeer klein. Vruchtbeginsel onderstandig.

C ó r n u s 431,

Zie ook Hamamelia, blz. 4&e.

C Rechtopstaande heesters of boomen 7

Klimmende heesters Bignoniaceefin VOS.

7 Bladen verspreid

Bladen tegenoverstaand 10

8 Bloemen met kelk en bloemkroon 9

Bloemdek 4-ti-spletig, van binnen geel. Bladen zilvergrys beschubd.

Elaeagnus 404.

9 Bloemkroon wit. Bladen kaal, stekelig-getand, altijd groen. Ilex 433. Bloemkroon geelachtig-groen. Bladen :3-tallig, des zomers groen . . 1'télea 4S4. Bloemkroon geel. Bloemkroonbladen lang lijnvormig. Bladen scheet' ei-wigvormig.

grof bochtig getand, des zomers groen H a mam él is 4NÏ

10 Vruchtbeginsel onderstandig (d. i. onder de bloem is het vruchtbeginsel

als een knobbeltje te zien). Bloemkroon wit. Bloemen in bijschermen.

Córnus 411.

Zie ook Ceplialnnthus, blz OdO.

Vruchtbeginsel bovenstandig H

11 Kelk grooter dan de bloemkroon. Meeldraden vóór de kroonbladen staand.

Rhamnus 43S.

Kelk kleiner dan de bloemkroon. Meeldraden met de kroonbladen afwisselend Euónymus IJl.

12 Planten zonder groene bladen 14

Planten met groene bladen 13

4#

Sluiten