Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Stijlen 2. Bloemen in samengestelde schermen, zeldzaam in enkelvoudige

schermen of hoofdjes. Bladen enkel- tot veelvoudig-gevind of hand-

vormig-samengesteld U m b e 11 i fe r e n 443.

Zie ook Houchéra blz. 478.

Stijlen 5. Bloemen in 2 meerbloemige schermen. Bladen gelobd tot gevind . Geraniaceeén 414.

18 Bladen 3-tallig, langgesteeld. Bloemkroon trechtervormig, van binnen

gebaard, witachtig Menyanthes SSO.

Bladen gevind of vindeelig. Bloemkroon ster- of klokvcrmig ... 19

19 Bladen verspreid, soms de onderste tegenoverstaand. Vruchtbeginsel

bovenstandig ......... 20

Bladen tegenoverstaand. Vruchtbeginsel onderstandig. Bloerr.en in bijschermen • • Sambucus

20 Stempel 1 Solanum «03.

Stempels 3 Polemónium S&O.

Stempels 2 of styl 2-spIetig Hydrophyllaceeën JUOi

21 Bladen alle of op 1 na wortelstandig .22

Bladen tegenoverstaand of kransstandig 27

Bladen vjyspreid

22 Stijl of stempel 23

Stijlen, stempels of vruchtbeginsels 3 tot veel 25

23 Bloemen wit. Onder de bloeiwijze 1 doorgroeid blad. Kelk 2-slippig.

C 1 ay t ó n i a 331.

Onder de bloeiwijze geen doorgroeid blad 24

24 Bloemkroon symmetrisch, 5-bladig, e'én der bloembladen gespoord.

Kelkbladen met aanhangsels . . Violaceeën 3.*#».

Bloemkroon regelmatig, vergroeidbladig, ongespoord.

Primulaceeën .Hit.

25 Vruchtbeginsels talrijk, een later verlengde, nuiizenstaartachtige aar

vormend. Bladen lijn-spatelvormig Myosürus 341.

Vruchtbeginsel 1 .... 26

26 Bloemen alleenstaand, wit. Stempels 4. Bladen op 1 na wortelstandig,

hartvormig Parnassia 419.

Bloemen in trossen Stijlen 3 5. Bladen met roode klierharen.

Drósera 404.

Bloemen in hoofdjes of naar één zijde gekeerde aren. Stijlen 5. Bladen lijnvormig of langwerpig-omgekeerd eirond.

Plumbaginaceeën SS4.

27 Bloemen alleenstaand in de bladoksels . 28

Bloemen niet alleenstaand in de bladoksels. 10

28 Kleinere, vaak liggende of kruipende kruiden . 29

Sluiten