Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladen tegenoverstaand of verspreid 12

*11 Bladen breed, hart- of pijlvormig. Bloemen in bloeikolven, door een

groote scheede omgeven Axaceeön i33.

Bladen smal-lijnvormig. Vrouwelijke bloemen 2-4 bijeen aan den voet van een gesteelde, mannelijke bloem zittend . . Littorélla Km.

12 Planten met wit melksap. Bloemen meest in schermen , geelachtig-groen.

Vruchtbeginsel gesteeld, 3-knoppig. Bladen meest verspreid.

Euphórbia J3«.

Planten met brandharen. Bloemen alleenstaand, in kluwens of in pluimen. Bloemdek enkelvoudig. Bladen tegenoverstaand.

U r 11 c a ÜSK.

Planten met ranken. Bloemen met kelk en bloemkroon. Bloemkroon 5-spletig of 5-deelig. Vruchtbeginsel onderstandig, d. i. onder de bloemen als een knobbel te zien. Bladen handnervig, meest gelobd.

CucurbitaceeËn 6V«. Planten zonder melksap, brandharen en ranken 13

13 Bloemen in bolronde aren of hoofdjes 14

Bloemen in kluwens, pluimvormige aren of trossen 15

14 Bladen gevind. Bloemdek 4-deelig, groen tot bruinachtig. Stempel rood.

Potérium (Sang u i s órba) 313. Bladen enkelvoudig, gelobd of gespleten. Mannelijke bloemen in rijkbloemige hoofdjes. Vrouwelijke bloemen 2 aan 2 in een stekelig omwindsel X a n t h i u m Jf-f.

15 Meeldraden 5. Bladen enkelvoudig, ongedeeld 16

Meeldraden talrijk. Bloemdek 5- of 3-deelig. Bladen handlobbig.

Ricinus 440.

16 Bloemdek vliezig, 3-5-deelig, groen of purper. Stempels 3.

Amarantaceeën 303.

Bloemdek kruidachtig, groen. Stempels 2.

Geslachten der Chenopodiaceeen <f»

17 Bladen naaldvormig. Mannelijke bloemen uit aarvormig gerangschikte

meeldraden bestaand. Vrouwelijke bloemen in aren, uit naakte zaadknoppen bestaand. Vrucht een houtige kegel.

Geslachten der Coniferen #f«. Bladen niet naaldvormig lg

18 Bloemen, althans de mannelijke, in katjes. Bladen verspreid, in den

herfst afvallend . 19

Bloemen niet in katjes. Bladen tegenoverstaand .23

Mannelyke bloemen in kegelvormige, vrouwelijke in bolronde aren. Bladen verspreid, handvormig 3-5-lobbig, gezaagd Liquidambar *m».

19 Boomen. Alleen de mannelijke bloemen in katjes 20

Sluiten